Hosting

Online aanwezigheid is belangrijker dan ooit. Denk maar aan Facebook en Google, maar zeker ook een eigen site. Zowel voor de hosting van uw website als van uw mails kan u hier terecht.

Bij het weergeven van een website komt redelijk wat kijken. Hiervoor zijn verschillende servers en softwarepakketten nodig. Deze vragen ook allemaal onderhoud en updates.